Home
 • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? Bel eerst 1733. Een operator zal u vragen stellen die uitwijzen waar u best verder geholpen wordt.

Wachtpost Werkgroep

De wachtpost werkgroep komt maandelijks bijeen om de kwalitatieve werking van onze wachtpost te beheren. 

Volgende leden maken deel uit van deze werkgroep:

 • dr. Sabine Van Baelen, huisarts te Leuven, wachtpostverantwoordelijke
 • dr. Katrien Goeminne, huisarts te Everberg, verantwoordelijke voor samenwerking RVT/WZC
 • dr. Thierry Opdebeeck, huisarts te Kortrijk-Dutsel, wachtpostverantwoordelijk en lid van de Raad van Bestuur
 • dr. Stephanie Johanns, huisarts te Tildonk, wachtdienstverantwoordelijke en lid van de Raad van Bestuur
 • dr. Rombaut Vandevelde, huisarts te Buken, verantwoordelijke Ombudsdienst en lid van de Raad van Bestuur
 • dr. Lucia De Smet, huisarts te Kessel-Lo, verantwoordelijke medisch materiaal
 • dr. Jo Borremans, huisarts te Veltem-Beisem, veiligheidsverantwoordelijke
 • dr. Miek Spileers, huisarts te Leuven, lid cel acute zorg
 • dr. Evelien Lenaerts, huisarts te Leuven, lid cel acute zorg en communicatie
 • dr. Michaël Van Pelt, huisarts te Leuven, verantwoordelijke samenwerking RVT/WZC
 • dr. Chris Van Der Mullen, huisarts te Leuven, verantwoordelijke 1733
 • Mevr. Roos Wouters, Coördinator en lid van de Raad van Bestuur (zonder stemrecht)

Secretariaat

Onmisbare vrijwilligers

 • Jenny Smets-Vancluysen

Coördinator

 

Naar boven