Home
  • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? Bel eerst 1733. Een operator zal u vragen stellen die uitwijzen waar u best verder geholpen wordt.

Tarief

We passen de officiële tarieven toe, die men cash of via bancontact dient te betalen.

Voor sommige technische prestaties en medisch materiaal rekenen wij bijkomende kosten aan.

Vanaf 1/10/2015 is het derdebetalersregeling voor mensen met omniostatuut verplicht (derde cijfer ziekenkasnummer eindigt op 1 = xx1/xxx). Zij betalen enkel het remgeld. Vergeet niet om uw ontvangstbewijs te vragen aan de arts.

Patiënten die in een wijkgezondheidscentrum ingeschreven zijn, betalen het volledige bedrag van het honorarium aan de arts in de wachtpost. Als de patiënt het prestatiebriefje aan het wijkgezondheidscentrum bezorgt, krijgt hij het terugbetalingstarief uitbetaald.

Gelieve indien mogelijk met Bancontact te betalen.

Naar boven