Home
  • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? BEL 1733 (zonaal tarief)

Disclaimer

Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door www.w8post.be. U wordt als gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, geacht akkoord te gaan met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

www.w8post.be kan deze gebruikersovereenkomst op elk moment eenzijdig wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal gepubliceerd worden op www.w8post.be en van kracht worden 30 dagen na publicatie.

Persoonsgegevens

www.w8post.be respecteert uw privacy en wij willen u graag informeren over hoe wij uw gegevens gebruiken. Als u na het lezen van deze disclaimer nog vragen zou hebben kan u die stellen via e-mail aan info@khobra.be.
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via www.w8post.be, tenzij u ons deze zelf bezorgde, door een formulier in te vullen bv. Wij verzamelen wel algemene informatie over bezoeken, bezoekduur, frequentie, … en dit met het oog op analyse en verbetering van www.w8post.be.

www.w8post.be deelt deze informatie niet met derden tenzij wettelijke of gerechtelijke omstandigheden hem hiertoe verplichten. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over het recht om inzage te krijgen in gegevens die door www.w8post.be worden verzameld en deze te corrigeren of verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren via e-mail aan info@khobra.be.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op deze website. Deze cookies dienen enerzijds om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken en anderzijds voor statistische analyses ter verbetering van de website. Wij delen geen gegevens met derde partijen. Als u niet alle cookies wilt toestaan, kan u de instellingen van uw browser wijzigen. Deze instellingen zijn gewoonlijk te vinden in het “Opties”- of “Voorkeuren”-menu van uw browser. 

Beveiliging

Wij willen u erop wijzen dat we alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen. Als er via derde partijen schade aan uw privacy wordt toegebracht kunnen wij hier niet voor verantwoordelijk zijn.

Auteursrecht en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van www.w8post.be. Niets van de site www.w8post.be mag gebruikt worden voor reproductie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.w8post.be

Verantwoordelijkheid

www.w8post.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de website. De informatie op www.w8post.be wordt periodiek gewijzigd. www.w8post.be behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.www.w8post.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van websites beheerd door derden waar www.w8post.be naar linkt.

Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

Laatste update: 23 augustus 2018

Naar boven