Home
  • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? BEL 1733 (zonaal tarief)

Informatie voor huisartsen

Beste huisarts,

Op de loginomgeving van Khobra kan u alle nuttige links en documenten terugvinden die u nodig hebt voor uw wachtdienst, wachtpost en uw praktijkwerking.

We hopen zowel voor de patiënt als voor de wachtarts met dit project de beste omkadering te kunnen bieden voor kwaliteitsvolle eerste zorg, in de brede zin van het woord!

Nuttige links

De snelste manier om laboratoriumresultaten op te vragen is via de webtoepassing Consult-IT.  Hebt u als huisarts nog geen toegang, dan kunt u hier alle informatie vinden om deze te activeren.

 

Naar boven