Home
  • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? BEL 1733 (zonaal tarief)

Sumehr: een beknopt medisch (spoed)dossier

Wat is een Sumehr?

uitleg via video https://youtu.be/v4bsQkmbmBU

Via Vitalink kunnen artsen sumehrs delen, van zodra aangepaste software beschikbaar is. Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document dat de minimale gegevens bevat die een arts nodig heeft om de gezondheidstoestand van de patiënt snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden.

Wie kan een Sumehr inkijken?

Sumehrs worden enkel gedeeld tussen artsen. Andere zorgverleners, zoals apothekers of thuisverplegers, kunnen geen sumehrs lezen. Ook patiënten kunnen hun eigen sumehr niet raadplegen via Vitalink. Natuurlijk kunnen zij wel steeds een afschrift vragen, conform de patiëntenwetgeving.

Wie maakt uw Sumehr aan?

Artsen (bij voorkeur de huisarts die het globaal medisch dossier beheert) kunnen met hun computerprogramma sumehrs aanmaken op basis van het medisch dossier van de patiënt. Het sumehr zal dus maar nuttige informatie bevatten als de huisarts het dossier van de patiënt zorgvuldig bijhoudt in zijn computerprogramma. Dankzij Vitalink kunnen huisartsen die sumehrs voortaan ook delen met andere artsen. Wanneer de patiënt dan een andere arts consulteert, kan die arts meteen zijn sumehr consulteren.

Welke gegevens bevat een Sumehr?

  • De basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, … van de patiënt
  • De contactgegevens van een contactpersoon voor in geval van nood
  • Informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren enz.)
  • Een overzicht van de medische voorgeschiedenis
  • Een overzicht van actuele problemen
  • Een overzicht van de medicatie
  • Een overzicht van de vaccinaties 

bron en meer lezen: http://www.vitalink.be/Vitalink/Zorgverleners/Gegevens/Sumehr/

Naar boven