Home
 • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? BEL 1733 (zonaal tarief)

Wanneer

Openingsuren

 • vrijdag 19u00 tot maandag 08u00; 
 • brugdagen* en feestdagen van avond voordien 19u00 tot de ochtend nadien 08u00;
 • Gesloten tijdens de week.

Tijdens de week kan u overdag terecht bij uw eigen huisarts. Nog geen vaste huisarts? Zoek een huisarts op www.khobra.be.
Vanaf 19u00 ’s avonds tot 08u00 ‘s morgens kan u de huisarts met wachtdienst bereiken op het nummer: 1733

* Als tussen een officiële feestdag en een weekenddag één weekdag valt, is dit een brugdag.

WETTELIJKE FEESTDAGEN: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, O.L.H.Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december

Neem deze gegevens alvast bij de hand:

 • naam van de patiënt
 • adres
 • reden van oproep
 • naam van de huisarts
 • voor WZC: afdeling, verdiep, kamernummer, noodtelefoonnummer 

Consultatie

U belt naar 1733. Een operator zal u enkele vragen stellen om de ernst en urgentie van uw situatie in te schatten. Wanneer uit hun triage blijkt dat u naar de wachtpost kan komen, staat hier een team van meerdere artsen klaar om u snel te helpen. U heeft er als patiënt alle belang bij om zelf naar de wachtpost te komen omdat de wachttijden voor huisbezoeken sterk kunnen oplopen. Van elke raadpleging krijgt uw huisarts een verslag toegezonden.

Huisbezoek

U belt naar 1733.  Een operator zal u enkele vragen stellen om de ernst en urgentie van uw situatie in te schatten. Wij leggen huisbezoeken af als ze medisch echt nodig zijn, hiervoor werden 6 uitzonderingen voorzien in de medische protocollen (palliatieve patiënten, woonzorgcentra,...) . Wanneer u belt, kan men u triëren met:

 • een huisbezoek prioritair: de arts zal binnen het uur ter plaatse zijn. Lukt dit niet, komt er een ziekenwagen.
 • een huisbezoek gepland: de arts zal zo snel als mogelijk ter plaatse komen. De wachttijden zijn onderhevig aan het aantal huisbezoeken, het verkeer, e.a.

Van elk huisbezoek krijgt uw huisarts een verslag toegezonden.

Telefonisch advies

Er wordt geen medisch advies gegeven via telefoon, wel wordt u tijdens de openingsuren van de wachtpost medisch getrieerd door een daarvoor geschoolde operator. 

Wachttijden

Wegens de grote omvang van het wachtgebied kunnen de wachttijden voor huisbezoeken wel eens oplopen.

Naar boven