Home
  • Dringende medische zorg nodig tijdens weekends, brug- en feestdagen? BEL 1733 (zonaal tarief)

Thuisverpleging van wacht

De Kring Zelfstandige thuisverpleging Leuven vzw

Zelfstandige verpleegkundigen waarborgen de continuïteit van de zorg, 7 dagen op 7, inclusief zon- en feestdagen. Op de website kan je per postcode de contactgegevens van de zelfstandige thuisverpleegkundige terugvinden.

Er is steeds een wachtdienstnummer bereikbaar dat geldig is voor het ganse arrondissement Leuven waar men steeds terecht kan voor aanvragen tot verzorging.

016/40.90.90

www.thuisverpleging-leuven.be

Wit-Gele Kruis

Een eenvoudig telefoontje volstaat om een Wit-Gele Kruis verpleegkundige bij u thuis te laten komen.

Het Wit-Gele Kruis is 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar:

Tijdens de kantooruren kunt u terecht bij de plaatselijke afdeling, deze kan u terugvinden op www.witgelekruis.be 

Buiten de kantooruren kunt u terecht op de centrale wachtdienst: 016 31 95 50.

  • Een telefoniste zal uw vraag behandelen. Uw verzorgingsaanvraag wordt doorgeven aan de verpleegkundige die voor uw verzorging verantwoordelijk zal zijn. Om veiligheidsredenen worden nieuwe zorgoproepen na 21.00 uur pas de volgende ochtend uitgevoerd.
  • Voor speciale ziektetoestanden, zoals terminale zorg, en mits voorafgaandelijk akkoord van de hoofdverpleegkundige, kan de verpleegkundige ook na 21.00 uur voor de verzorging langskomen.
  • Voor bepaalde kleine verzorgingen, zoals inspuitingen, wondverzorgingen e.a., kunt u ook in het dispensarium van een Wit-Gele Kruisafdeling terecht. Hiervoor maakt u via uw afdeling een afspraak.

 

Naar boven